Merovingisch huis…

bijzonder, brugge

bijzonder, brugge

bijzonder, brugge

In de tuin van het woonzorgcentrum (WZC) Hallenhuis in St.-Andries kan je een merovingisch huis bezoeken.  Op het terrein van het WZC zijn bij opgravingen enkele huisplattegronden uit de 6de-7de eeuw gevonden.  Eén van die huizen is ter plekke gereconstrueerd, in hout, klei en riet.