Loket 3…

@PikzPalace, ‘leuks’ op Autoloze Zondag.  Deze loketbediende is vergroeid met zijn beroep, waar alle ambtenarenclichés aanwezig zijn.  Op Kafkaiaanse wijze staat hij zijn klanten te woord.  Administratieve chaos op zijn best.